EY.Lesson 2/Урок 2

Hello! Розпочнімо другий урок!

Теперішній час в англійській мові або Present Simple – найпростіший час з усіх наявних. Він використовується щоб показати регулярність дії, яка виконується часто, постійно або з певною періодичністю.

Утворення Present Simple У розмовному реченні Present Simple утворюється за допомогою додавання до іменника (суб’єкта дії) дієслова у першій його формі без частки to. При цьому варто мати на увазі, що при утворенні Present Simple з займенниками 3 особи однини he, she, it до дієслова потрібно додавати закінчення -s. Наприклад: I speak english every day You drink coffee in the morning She likes pizza so much He plays football on Sundays The Earth goES around the Sun We work at the same company They do their homework after dinner

Якщо дієслово закінчується на -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o, тоді замість закінчення -s додається -es: He wishes me luck. – Він бажає, щоб мені поталанило.

Якщо дієслово має закінчення на -у, то ця літера заміняється на -i, до закінчення також додається -es: He tries to work harder. – Він старається працювати наполегливіше.

Заперечне речення Present Simple утворюється за такою формулою:

Іменник + do/does + not + дієслово

Допоміжне дієслово does використовується лише з займенниками третьої особи однини. В інших випадках потрібно вживати do. Слова do/does та not можна скорочувати та зливати в одне don’t/doesn’t.

Приклади заперечних речень:

I do not play guitar. – Я не граю на гітарі.

He does not go to the university. – Він не ходить до університету.

It doesn’t make sense.

У питальних реченнях також використовуються допоміжні слова do/does. Формула утворення питального речення Present Simple схожа на утворення запереченого речення, лише з тією різницею що тут немає частки not, а допоміжне дієслово потрібно ставити на початку речення:

Do/Does + іменник + дієслово

Приклади питальних речень:

Do you go to the school? – Ти ходиш до школи?

Does she swim? – Чи вона плаває?

Does it make you stronger? – Чи робить це тебе сильнішим?

З Present Simple використовується декілька слів-покажчиків, що відразу вказують на те, який час вживається у реченні. Існує декілька таких допоміжних слів:

usually-зазвичай always-завжди never (також використовується у Present Perfect)-ніколи often-часто sometimes-іноді seldom-зрідка generally-взагалі

Оцініть цю статтю

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Scroll to Top